Lidmaatschap

Amice kent 3 vormen van lidmaatschap:

Aspirant leden; dit zijn leden die zich nog in de proeftermijn bevinden van 3 maanden.

Leden;  vrouwen, die definitief zijn toegelaten tot de vereniging als gevolg van een bestuursbesluit of een besluit van de algemene ledenvergadering.

Ereleden; personen die vanwege hun verdiensten voor de vereniging door de algemene ledenvergadering zijn benoemd tot erelid.

Aanmelden als (aspirant) lid

Iedereen die binnen de doelgroep van de vereniging past (qua leeftijd en geslacht) kan zich aanmelden als lid.

(In uitzonderlijke gevallen, waar dit het belang van de vereniging dient, kan het bestuur anders besluiten.)

  • Je ontvangt dan een uitnodiging om bij 2 repetities aanwezig te zijn en te komen luisteren en/of meezingen.
  • Daarna ontvang/download je het inschrijfformulier dat je ingevuld bij de secretaris inlevert.
  • Daarmee gaat je proefperiode van 3 maanden in. In deze periode wordt je begeleid door een “buddy”. Deze maakt je wegwijs in de muziek, werkwijze en is je aanspreekpunt voor vragen, etc. De dirigent neemt in deze periode een stemtest af om je in te delen bij de passende stemhoogte en koorbehoefte.
  • Na deze proefperiode ben je definitief toegetreden en ontvang je een eigen muziekmap.

Contributie

De contributie dient te worden betaald in termijnen van een half of heel jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en wordt via de website  gepubliceerd. Vanaf 2018 is de contributie vastgesteld op € 150,–/jaar. De contributie dient te worden voldaan in januari van het betreffende contributiejaar. Indien in twee termijnen betaald wordt, dan dient de eerste helft te worden voldaan in januari en de tweede helft vóór 1 juli van het betreffende contributiejaar. De contributie kan worden voldaan op NL49 RABO 0331 0699 70 t.n.v. Amice.