Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging en legt verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering.  Alle leden worden gekozen tijdens de ALV en de voorzitter wordt op naam gekozen tijdens de ledenvergadering. De leden van het bestuur regelen onderling de functies van secretaris en penningmeester. In onderling overleg worden ook de contactfuncties met de diverse commissies, dirigent en pianist verdeeld over de bestuursleden. De dirigent heeft de muzikale leiding van de vereniging en maakt deel uit van de muziekcommissie.

Het bestuur komt gemiddeld 1x / maand bijeen en maakt een jaarverslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
De muziekcommissie heeft de volgende taken:

  • Het samenstellen (toevoegen/verwijderen muziekstukken) van het repertoire.
  • Het geschikt maken van muziekstukken voor gebruik door het koor.
  • Het uitzoeken van muziek voor optredens en concerten.

De muziekcommissie bestaat uit de dirigent en minimaal 2 leden.