Organisatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen tijdens de ledenvergadering en de leden van het bestuur regelen onderling de functies van secretaris en penningmeester. In onderling overleg worden ook de contactfuncties met de diverse commissies, dirigent en pianist verdeeld over de bestuursleden. De dirigent heeft de muzikale leiding van de vereniging en maakt deel uit van de muziekcommissie.

Het bestuur komt gemiddeld 1x / maand bijeen en brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de gegevens van de verslagen van de commissies moeten worden opgenomen.

De muziekcommissie heeft de volgende taken:

  • Het samenstellen (toevoegen/verwijderen muziekstukken) van het repertoire.
  • Het geschikt maken van muziekstukken voor gebruik door het koor.
  • Het uitzoeken van muziek voor optredens en concerten.

De muziekcommissie bestaat uit de dirigent en minimaal 2 leden.